Reklamácia

Záručná lehota je zákonom stanovená na 24 mesiacov, pri našom tovare slúži daňový doklad (faktúra) zároveň ako záručný list. Reklamácie sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym použitím a bežným opotrebením alebo nezodpovedajúcim spôsobom. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po vzniku vady.

Reklamácia:

  • vytlačte a vyplňte formulár pre reklamáciu tovaru ktorý stiahnete tu a pridajte ho do balíka spolu s tovarom
  • priložte kópiu daňového dokladu (faktúry)
  • balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá. Dopravu od zákazníka si vždy hradí zákazník
  • balík pošlite doporučene na adresu: 
KRAMEK s.r.o.
Kojšov 128
055 52 Kojšov
  • reklamácie sú spracovávané v priebehu maximálne 30 dní od dátumu prijatia reklamovaného výrobku
  • v prípade odôvodnenej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo vymenený za iný tovar, ak to nebude možné (napr. chýbajúci výrobok na sklade) vrátime Vám hodnotu ceny výrobku