Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kramek.sk:

KRAMEK s.r.o.
Kojšov 128
055 53 Kojšov

IČO: 52469191
DIČ: 2121051955
IČ DPH: SK2121051955
 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložkač.46735/V
 

Bankové spojenie:

VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0041 5709 9756
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Zodpovedná osoba: Ing. Marko Verba
Mobil zákaznickej linky: +421 949 494 995
E-mail: info@kramek.sk

Môžete nás telefonicky kontaktovať počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h. Na Vaše emaily odpovedáme najneskôr do 48 hodín.

Poštová adresa:

KRAMEK s.r.o.
Kojšov 128
055 53 Kojšov

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košice pre Košiceký kraj,
Vrátna 3
040 01 Košice